> Bunnik

Odijk en WerkhovenWonen:


Bunnik wil zijn bijdrage aan de woningopgave leveren in Odijk-West. Een flink aantal nieuwe woningen, waarvan minimaal 1300 voor eigen inwoners. Dat kan als de ontsluiting van de nieuwe wijk financieel en technisch goed kan worden geregeld met een up-grade van de provinciale weg door omleggen of een onderdoorgang, en er elders geen locaties zijn die daarop beter scoren.Mobiliteit:


Aansluiting van de provinciale weg op A12 richting Arnhem.

Net gerealiseerd, nu al een succes: de P&R bij het station. Deze heeft nu 90 plekken. Die zouden uitgebreid moeten worden, bijvoorbeeld in combinatie met de parkeer wensen van de BAM. Daarmee helpt de drukte op de wegen rond de stad Utrecht te verminderen.


Aanpassing van de fietsbrug bij de kruising met de A12, bijvoorbeeld in de vorm van een wokkel. Nu wordt het viaduct weinig gebruikt omdat je moet afstappen en omhoog en omlaag moet met de trap.


Een goede fiets verbinding door het buitengebied vanuit Houten naar Utrecht Science park en Centrum is zeer gewenst.

> Bekijk ook

cookie protocol