> Cultuur en Recreatie


Onze natuur- en recreatiegebieden worden beheerd door inwoners, boeren en natuurorganisaties. De VVD wil eigenaren meer mogelijkheden geven om verdienmodellen te ontwikkelen voor het beheer van deze gebieden, bijvoorbeeld door het toestaan van horeca of andere recreatieve concepten die passen bij het betreffende gebied.

 

Het cultureel erfgoed in Utrecht is voor ons een belangrijk gegeven en dat moeten we beschermen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes staan zelfs op het punt om Unesco Werelderfgoed te worden. Dit biedt enorme kansen, vooral voor de toeristisch recreatieve sector. Aan de andere kant moet deze status nieuwe ontwikkelingen niet in de weg staan. We willen graag wonen en werken in en tussen ons geweldige erfgoed, maar de provincie moet geen openluchtmuseum worden. Ons erfgoed heeft zich ook in het verleden steeds ontwikkelt.


Ondernemerschap in de culturele sector moet op eigen benen kunnen staan. Hulp van de provincie gaat via co-financiering en moet bijdragen aan een zelfstandige instandhouding op langere termijn, en sluit aan bij landelijke normen voor eigen inkomsten. Ook kan Utrecht helpen door barrières weg te nemen die ondernemerschap in de weg staan of door gezamenlijke promotie en marketing.


Buitenlands toerisme in Nederland is al jaren een groeisector. Utrecht heeft goede connecties met China, in 1995 vastgelegd in een partnerschap met de provincie Guangdong. Meer inwoners en ondernemers kunnen hier van profiteren. Chinezen zijn geïnteresseerd in het Nederlandse watertoerisme. Wij willen onderzoeken hoe in waterrijke gebieden er meer MKB en MBO banen gecreëerd kunnen worden door overheden en ondernemers in de horeca, toerisme en recreatiesector.

 

Cultuureducatie is belangrijk voor kinderen in het in het lager en voortgezet onderwijs. Het helpt hen in hun ontwikkeling om creatief en oplossingsgericht te leren denken en wordt daarom ondersteund door de VVD.  

> Bekijk andere thema's

cookie protocol