> De Ronde Venen

De Ronde Venen

Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis, Waverveen, De Hoef en Amstelhoek

 

 

Mobiliteit:

 

Op initiatief van de VVD deed de Provincie in 2018 onderzoek naar het verkeer op de N201. Met de uitkomsten daarvan moet de doorstroming op de N201 verbeteren, door gericht knelpunten aan te pakken, zoals de bocht van Mijdrecht. Hier is veel verkeersoverlast voor omwonenden en de weg is nu onoverzichtelijk en verkeersonveilig.

 

Er moeten snelle en veilige fietsroutes komen voor middelbare scholieren, bijvoorbeeld vanuit Mijdrecht. Deze snelle fietsroutes zouden ook voor recreanten aantrekkelijk kunnen zijn, om de verschillende plassengebieden met elkaar te verbinden.

 

De VVD wil onderzoek naar extra hoogwaardig openbaar vervoer (OV) bij Loenersloot en het verbeteren van de bereikbaarheid van OV, zowel vanuit Noord Holland als Utrecht.

 

De bushalte van buslijn 120 moet dichterbij station Abcoude komen. Op dit moment is het zo'n 900 meter lopen en dat is voor ouderen te ver.

 

Wonen:

 

De VVD wil meer ruimte voor woningbouw, door transport intensieve of overlastgevende bedrijven uit de kern van Mijdrecht en Wilnis te verplaatsen en in de plaats woningbouw voor starters te realiseren (zogenaamde tiny houses). In Abcoude zijn er potentiĆ«le woninglocaties tussen de A2 en het Spoor. 

De VVD wil Pothuizen en De Hoef als woninglocatie mogelijk maken. Recente projecten binnen de rode contouren Marieke en Vinkeveld worden nu al gerealiseerd.

 

Economie:

 

Door het inpassingsplan kantoren wil de VVD voorkomen dat er voor leegstand wordt gebouwd. We willen geen bedrijven onnodig belemmeren in hun bedrijfsvoering en voorkomen dat werkgelegenheid voor de regio verloren gaat.

 

Recreatie:

 

Er zijn volop kansen voor recreatie en toerisme rondom het plassengebied. Dit kan benut worden door de bereikbaarheid te verbeteren en ruimte te geven aan ondernemers. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van het plassengebied behouden.


Water:

Inwoners van Mijdrecht weten als geen ander hoe belangrijk bescherming tegen het water is. In geval van nood kan De Ronde Hoep worden gebruikt als wateroverloop gebied. De VVD wil dat waterschap Amstel, Gooi- en Vecht haar kerntaken goed verricht. Dat wil zeggen droge voeten, voldoende water bijvoorbeeld om bodemdaling te verminderen en de kwaliteit van landbouwgrond te behouden en veilig drink- en zwemwater. Een waterschap hoort zich niet te bemoeien met inkomenspolitiek.

> Bekijk ook

cookie protocol