> Leusden

Stoutenburg, Achterveld en Leusden-ZuidMobiliteit:De bereikbaarheid van Leusden kan verbeteren door te investeren in goede fietspaden langs de N-wegen. Deze fietspaden zijn goed verlicht en hebben veilige overgangen.
Daar waar gemeente en provincie kunnen werken we samen aan het verbeteren van de doorstroming door de aanleg van rotondes.


Het OV kan beter rond Leusden. De aansluitingen van- en naar Gelderland moeten geoptimaliseerd zodat woon-werk verkeer per bus ook een serieus alternatief is voor de automobilist en bij slecht weer voor de fietser.Wonen:


Leusden blijft inzetten op het zoveel mogelijk benutten van binnenstedelijke inbreidingslokaties.Economie:


In Leusden zijn de laatste jaren veel kantoren getransformeerd. We juichen die ontwikkeling toe. Nu de economie weer aantrekt is het van belang dat de provincie de behoefte aan kantoren te blijven monitoren zodat geen tekorten ontstaan.Duurzaamheid:


De VVD wil de energietransitie vanuit Leusden een boost geven, mogelijk door een zonneweide rondom de op- en afritten van N226 en N227 met A28.

 

> Bekijk ook

cookie protocol