> Montfoort

Linschoten en WilleskopWonen


Wij willen dat de doorstroming op de lokale woningmarkt weer op gang komt. De ruimte voor nieuwbouwprojecten in Montfoort en Linschoten is bijzonder beperkt. Zeker omdat wij willen dat nieuwe huizen met voldoende kwaliteit gebouwd worden, en de woonomgeving mooi blijft. Montfoort en Linschoten zijn geen Vinex-locatie, nieuwe huizen voor starters en senioren moeten moeten netjes aan de randen van de huidige kernen worden ingepast. Provincie en gemeente moeten samen kijken hoe dit past binnen de nieuwe gemeentelijke woonvisie.Bedrijvigheid


De ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijfslocaties moet ook in Montfoort mogelijk blijven. De bedrijvigheid moet daarbij aansluiten bij het kleinschalige karakter van de gemeente en de kwaliteit van het landschap. De vier bedrijventerreinen krijgen op de provinciale wegen een duidelijke verwijzing.Duurzaamheid


Het Montfoortse project IJsselzon, dat bestaat uit 9000 zonnepanelen op de daken van 15 bedrijven in de gemeente verdient provinciale navolging. Het open landschappelijk karakter willen we in stand houden.Mobiliteit


De snelheid op de provinciale M.A. Reinaldaweg blijft 80 km/h. De provincie maakt werk van een veiliger N228 tussen Montfoort en De Meern. Ter hoogte van bedrijventerrein Heeswijk komt er een afslag of een rotonde op de N228.Openbaar Vervoer


De busverbinding van en naar Woerden moet worden verbeterd, ook in het weekend en de avonduren. Vooral voor een betere bereikbaarheid van Linschoten. Handhaving van de dienstregelingen richting voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen in Woerden en Nieuwegein staat voor ons daarbij voorop.Recreatie en toerisme


We willen de recreatieve voorzieningen in de Lopikerwaard sterk verbeteren. Het is mooi wonen in de polder, maar je kan er als recreant veel te weinig mee. Er zijn in de Lopikerwaard nog te weinig wandelpaden, fietspaden en andere verbindingen. We maken ons sterk voor intergemeentelijke fiets- en wandelverbindingen tussen de Wederiksingel en Benschop (gemeente Lopik) en tussen Cattenbroekerdijk en Reijerscop (gemeente Woerden). De Linie van Linschoten wordt zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor wandelaars.

> Bekijk ook

cookie protocol