> Nieuwegein


Mobiliteit:


Er staan te veel files op de Waterlinieweg. Samen met de gemeente moet er geïnvesteerd worden in een betere ontsluiting van Nieuwegein. De Laagravense weg moet meer capaciteit krijgen en een snellere aansluiting op de A12.


De fietsroute met Houten moet op een veilige en betaalbare manier verbeterd worden, met speciale aandacht voor de kruising met de N408.


De VVD wil een kwalitatief goede sneltram verbinding naar Utrecht Centraal. We investeren in nieuwe tramstellen, nieuwe haltes en een hoogwaardig OV-knooppunt in het stadshart van Nieuwegein. Snellere bediening van de route kan alleen door keuzes te maken in het aantal haltes, anders is de verbinding naar Utrecht Science Park met de bus sneller.

Wonen: Het transformeren van kantoren naar woningen is een succes. Voor de volgende fase moeten gemeentelijke en provinciale regels gestroomlijnd worden zodat eenvoudiger wordt en minder lang duurt.


Op Rijnenburg moeten versneld huizen worden gebouwd. We maken op provinciaal niveau een afweging tussen een aantal grote woningbouwlocaties. Voor de VVD is Rijnenburg een zeer goede optie.Duurzaamheid:


Het succes van zonnepanelen in het pauze landschap oksel A2 A12 moet vervolg krijgen door andere tijdelijk braakliggende terreinen productief te maken met zonnevelden.Wonen:


Nieuwegein zet vol in op transformatie en inbreiding om extra woningen te creëren voor de eigen inwoners en nieuwe bewoners die betaalbare woningen zoeken met het voorzieningenniveau van de grote stad. De provincie helpt daarbij.

 

> Bekijk ook

cookie protocol