> Oudewater

Hekendorp, Papekop en SnelrewaardWonen:


Oudewater is vol maar heeft een behoefte aan 30 nieuwe woningen per jaar, vooral voor starters en gezinnen. Nieuwe woningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd en we gaan pragmatisch om met de rode contouren . Dit vraagt om een goede belangenafweging. Uitruil van groen in de stad en wonen buiten de contouren moet mogelijk zijn.Mobiliteit:


De weg van de Lange Linschoten wordt hersteld en de oevers worden verbreed.


Aandacht voor betere OV verbinding met omringende steden zoals Woerden en Gouda en betere aansluiting op de nachtelijke busdienst in de weekenden tussen Gouda en Utrecht.Economie:


De VVD wil het aanleggen van glasvezel in buitengebieden stimuleren, dat is essentieel voor de vitaliteit van het (boeren)bedrijfsleven.

 


 

> Bekijk ook

cookie protocol