> Renswoude


Veiligheid:


Er wordt te hard gereden op de Dorpsstraat/N224 (“237 bekeuringen in 3 uur”). Dit kan volgens de VVD echt niet. Op termijn zou een rondweg wellicht een oplossing kunnen bieden Voor nu zetten wij in op betere handhaving, maar ook willen wij dat zo snel mogelijk de onoverzichtelijke en donkere oversteekplaatsen aan worden gepakt.Mobiliteit:


De provincie zet zich er voor in dat Station Veenendaal-De Klomp een intercity station blijft.


De busverbinding kan een stuk beter. Bijvoorbeeld door vraaggericht te werken in plaats van de huidige aanbod gerichte aanpak. Concreet betekent dit meer capaciteit voor scholieren in de spits, en minder lege bussen laat in de avond. De melding in gele letters: ‘sorry, bus is vol’ kan wat de VVD betreft echt niet meer.


De ‘ontsluiting’ van Veenendaal Oost en Station De Klomp loopt via grondgebied van Ede/Gelderland. Met de auto is dit op gezette tijden een knelpunt, reden waarom de VVD vol inzet op zo snel mogelijke realisatie van de Rondweg Oost.Ruimtelijke ordening:


Het buitengebied van Renswoude is mooi en moet voldoende ruimte voor agrariërs blijven bieden.Duurzaamheid:


De VVD wil dat provincie Renswoude helpt met kennis en ambtelijke capaciteit om de daken van de huizen van het gemeentelijk woningbedrijf van zonnepanelen te voorzien. Als er dan toch een grote gemeentelijke aanbesteding komt, is het mooi als ook andere inwoners kunnen mee inschrijven op een zeer grote uitrol.Zelfstandigheid:


Renswoude is een voorbeeld hoe een kleine gemeente ook een bestuurskrachtige gemeente kan zijn. Financieel sterk en in staat eigen boontjes te doppen, terwijl ondertussen actief de goede samenwerking met de regio Food Valley en Veenendaal wordt opgezocht. Gedwongen gemeentelijke herindeling in de komende periode ligt dan ook niet voor de hand.

> Bekijk ook

cookie protocol