> Rhenen

Els, Remmerden en AchterbergMobiliteit:


De VVD wil dat de verbreding van de Rijnbrug wordt gerealiseerd in de komende periode. Wij gaan voor een 2x2 variant op de brug. In Rhenen blijft de verdiepte ligging van de N233 2x1 rijstroken. De rijstroken van de N225 voegen bij de brug samen tot 2x2 rijstroken.


Landelijk verkeer gaat via de Rijkswegen A12, A50 en A15.


Geen vierbaansweg bij Achterberg in Rhenen.


Door de grote groepen scholieren die buiten Rhenen naar school gaan is extra aandacht nodig voor verkeersveilige fietsverbindingen. Samen met de gemeente zoeken we een goede oplossing voor de fietsverbinding vanuit Agterberg naar Rhenen.


Beter gebruik van de waterwegen biedt kansen voor distributie en toerisme.Wonen:


Rhenen heeft binnen de kernen al veel gebouwd en kan niet te veel meer inbreiden, de leefbaarheid komt in het geding door verstedelijking dorpen. Er is een mooie kans om 500 tot 1.000 extra woningen te realiseren aan de Westkant bij Lijstereng als we daar ruimte bieden aan de rode contour. Uiteraard met respect voor natuur en bosgebied.Toerisme:


Met de prachtige Cuneratoren en het potentieel van de natuur, cultureel erfgoed en de Nederrijn zijn toerisme en recreatie een kans voor Rhenen. De Provincie helpt waar mogelijk om kansen te benutten.Duurzaamheid:


In Rhenen bouwen we energieneutraal en met respect voor de leefomgeving.> Bekijk ook

cookie protocol