> Stichtse Vecht

Nichtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen, Nieuwesluis, Scheendijk, Breukelen, Nieuwer-ter Aa, Portengen, Kockengen, Oud-Maarsseveen, Tienhoven, Maarsen, Oud Zuilen en BreukelenMobiliteit en verkeersveiligheid


Provinciale wegen en fietspaden moeten goed verlicht zijn. In Nieuwersluis verdient dit extra aandacht. Bijvoorbeeld de oversteekplaatsen moeten versneld veiliger gemaakt worden.


Sluipverkeer dat buiten de spits de A2 ontwijkt moet zich ook gewoon aan de maximum snelheid houden. Langs provinciale wegen moet hierop beter gehandhaafd worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van flitspalen in Nieuwersluis.


Het is nu onduidelijk wie er voorrang heeft op de kruising Bloklaan-Straatweg in Loenen. De VVD wil dat gekeken wordt of dit veiliger kan voor wandelaars en fietsers door borden en bewegwijzering daar waar mogelijk te verbeteren


De gemeente en de provincie moeten in de komende periode onderzoeken of een station Loenersloot bijdraagt aan sneller en schoner woon- werk verkeer van de inwoners van Stichtse Vecht en omstreken.


De busverbinding over de straatweg van en naar station Breukelen kan een stuk beter in de avonduren. De VVD wil dat het vervoerplan hier beter op aansluit. Ook moet worden gekeken of lijn 120 bij station Maarssenbroek kan stoppen. Nu is er geen rechtstreekse verbinding tussen grote kern Maarssenbroek en Breukelen waar veel kinderen op school zitten.


In Maarssen wil de VVD versnelde aanleg van stil asfalt langs de bewoonde delen van de Noordelijke Randweg. Zo wordt overlast beperkt en toch een impuls gegeven aan een betere doorstroming van verkeer.Wonen:


Het buitengebied in Stichtse Vecht is prachtig en de VVD wil dit zo houden. Buiten de rode contouren mag daar niet worden gebouwd. Als er extra woningen gebouwd gaan worden, zou onderzocht moeten worden of dit kan op de Oost kanaaldijk in het kwadrant bij de brug

> Bekijk ook

cookie protocol