> Utrechtse Heuvelrug

Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn, Maarsbergen, Overberg, Amerongen en Leersum


De Utrechtse Heuvelrug is een uniek gebied. De gelijknamige gemeente ligt geheel in het - ook gelijknamige - Nationaal Park, het enige in de provincie. Een gebied dat uitermate geschikt is voor recreatie, waarvan vele inwoners van onze provincie vaak gebruik maken, en als groene long van de regio. Het groene, dorpse en recreatieve karakter is essentieel en gemeente en provincie waken daarover.Veiligheid:


We zien de afgelopen veel 'auto-inbraken op bestelling' in gemeenten dicht langs de A12. We maken daarom gebruik van kentekenregistratie en cameratoezicht op provinciale wegen, omdat dit een bewezen preventieve werking heeft en helpt bij voorkomen van en het opsporen van daders - niet alleen van autokraken, maar ook van woninginbraken en ramkraken.Lokale economie:


We leveren maatwerk in uitruil van bedrijfsruimte, zodat het mogelijk wordt om bijvoorbeeld bedrijfsruimte te maken binnen oude landgoederen als dat bijdraagt aan het behoud van dit erfgoed.Wonen:


De Utrechtse Heuvelrug is veel, maar geen geschikte bouwlocatie. Kleinschalige woningbouw, vooral gericht op ouderen en jonge gezinnen, is komende jaren mogelijk door inbreiding, bijvoorbeeld op het vrijkomende Mariniersterrein. Deze woningbouw moet doorstroming mogelijk maken, zodat jonge gezinnen hun plek vinden op de Heuvelrug en er voldoende voorzieningen blijven.Mobiliteit:


Het kruispunt in Doorn zorgt voor vertraging en smerige lucht midden in het dorp. Betere afstemming van stoplichten kan een eerste oplossing voor files zijn. De doorstroming en verkeersveiligheid bij de Donderbergrotonde in Leersum laten flink te wensen over. Een fietstunnel kan de situatie voor zowel automobilisten als fietsers verbeteren. De vertragingen bij de spoorwegovergang bij Maarsbergen pakken wij op korte termijn aan door ondertunneling. Inpassing doen we in samenspraak met de bewoners, zonder te verzanden in oeverloze inspraakrondes: het besluit is genomen en hoe sneller de schop de grond in kan, hoe beter. De intercity status van Station Driebergen Zeist is erg belangrijk voor de bereikbaarheid en woon- werkverkeer. Het vernieuwde station biedt mogelijkheden om een spilfunctie te krijgen in de regio. We gaan voor een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, zodat meer mensen vanuit de auto in de trein stappen. Dat is duurzamer en verlicht de filedruk. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van een directe verbinding naar het Utrecht Science Park.Duurzaamheid


De provincie stimuleert het gebruik van zonnepanelen op daken en de vervanging van asbestdaken (verplicht uiterlijk 2024) voor zonnepanelen. De mogelijkheden voor verduurzaming van monumenten verruimen we. We staan positief tegenover initiatieven in het buitengebied voor de aanleg van zonnevelden.

> Bekijk ook

cookie protocol