> Veenendaal


Mobiliteit:


De intercity status van Veenendaal De Klomp is heel belangrijk. Het station bevindt zich op Ede’s grondgebied, maar heeft een belangrijke functie voor zowel de forensen (studenten en werknemers), inwoners, als bedrijven in Veenendaal en de regio FoodValley. De Provincie pleit samen met Gelderland in Den Haag voor behoud van die status.


De Rondweg Oost moet samen met de gemeente worden verbreed met aanvullende leefbaarheidsmaatregelen zoals een ongelijkvloerse kruising bij het Prins Clausstraat.


Goed openbaar vervoer van Veenendaal (Oost) naar het station Veenendaal de Klomp en verder naar de ziekenhuizen in Ede en Amersfoort is essentieel.Veiligheid:


Provincie, gemeente en Rijk moeten voor extra veilige nachtstalling van het doorstromend vrachtverkeer op de A12 zorgen zodat er niet langer op de industrieterreinen en/of in de wijken hoeft te worden overnacht.


Ondergronds brengen van de hoogspanningskabels zorgt voor leefbaarheid en veiligheid.Wonen:


Veenendaal heeft een grote bijdrage in de provinciale huisvestingstaak. De komende jaren staan er nog voldoende plannen op stapel (oa Veenendaal Oost en Stationskwartier), daarna lopen we tegen de grenzen van ons grondgebied aan. De provincie zou hierbij kunnen meedenken en meewerken hoe dit op te lossen. We willen graag een groeigemeente blijven. Bij een goed woonklimaat hoort ook een goede mobiliteit

> Bekijk ook

cookie protocol