> Zeist

Bosch en Duin, Den Dolder Austerlitz en Huis ter HeideMobiliteit:


De Bisschopsweg, de fietsverbinding Zeist – Uithof, is gevaarlijk voor fietsers en moet verbreed worden.


De intercity status van Station Driebergen Zeist is erg belangrijk voor de bereikbaarheid en woon- werkverkeer.Veiligheid:


Goed wonen vereist een veilige leefomgeving. Sommige wijken van Zeist (Bosch en Duin, Kerckebosch) blijken kwetbaar en kennen veel inbraken. Het is zaak dat de provincie een bijdrage levert, bijvoorbeeld door op haar wegen gebruik te maken van kentekenregistratie en cameratoezicht aangezien dit een bewezen preventieve werking heeft en helpt bij het opsporen van daders.Wonen:


Zeist kent agrarisch gebied waar leegstand dreigt. Insteek is om bedrijfsbestemming te kunnen wijzigen naar wonen en zaak dat provincie daarbij geen belemmeringen opwerpt.Economie:


De winkelgebieden in Zeist moeten een stimulans krijgen. De provincie en gemeente stellen komende periode een detailhandelsvisie op om de levendigheid te verbeteren, bijvoorbeeld door het verminderen en concentreren van het aantal winkels.


De KNVB is een zichtbepalende organisatie in Zeist en in onze regio. Op dit moment heeft de KNVB de ambitie om de Campus daadwerkelijk de middenstip van Nederland te laten zijn, waar ook alle vertegenwoordigende elftallen spelen en trainen. Dat vraagt om uitbreiding van de noordelijk gelegen sportvelden richting EHS en aanpassing van de infrastructuur (provinciale weg).Duurzaamheid:


In Zeist is Stichting Energie Zeist (Mijn Groene Huis) een mooi voorbeeld van een initiatief dat bottom-up met initiatieven komt. Nu richt het zich vooral op particulieren die het eigen huis willen verduurzamen maar in samenwerking met de lokale overheid kan de scope worden verbreed richting bedrijven.


 

> Bekijk ook

cookie protocol