> Baarn

LAGE VUURSCHEMobiliteit:


Sluipverker gaan we zoveel mogelijk tegen door het bovenliggende probleem, verstopte snelwegen en opritten samen met het Rijk op te lossen.


Om de verkeersproblemen naar het Nationaal Militair Museum en paleis Soestdijk op te lossen, gaan we parkeren op andere locaties, zorgen we voor huurfietsen (incl. e-bikes) en onderzoeken we shuttle vervoer.


We gaan ons inzetten voor een OV-verbinding vanaf NS station Den Dolder naar het Nationaal Militair Museum. En dat geldt ook voor paleis Soestdijk voor de NS stations Baarn en Soestdijk. We bekijken of we de OV-fiets kunnen stimuleren i.c.m. de trein op deze stations.Ruimtelijke ordening:


Baarn is trots en spaarzaam op de groene omgeving, waaronder de mooie bossen. De gemeente ligt in het Nationaal Park, het enige in de provincie. Dat maakt dat Baarn niet de meest voor de hand liggende bouwlocatie is. Er wordt niet fors bijgebouwd, maar nieuwbouw vindt kleinschalig plaats in de bestaande kern. Daarvoor worden bijvoorbeeld bedrijven naar buiten de kern verplaatst. De provincie moet daarbij helpen, o.a. door iets pragmatischer met de rode contour om te gaan als er daarvoor een paar meter overheen moet worden gebouwd.Duurzaamheid:


De verduurzaming van onze energiewinning moet door gemeenten gezamenlijk en met de inwoners worden opgepakt. Er ligt een stevige opgave waar we niet om heen kunnen. Met 'ieder voor zich' komen we er niet. Tegelijkertijd moet de overheid inwoners en ondernemers in staat stellen zelf te kiezen hoe zij hun verantwoordelijkheid dragen om de energietransitie invulling te geven. 

> Bekijk ook

cookie protocol