1. Bas Groenendijk

Maarssen

  1. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, voldoende water van goede kwaliteit en de zuivering van rioolwater.
    Dit werk wordt zo goed uitgevoerd, dat u er bijna niets van merkt. Ontwikkelingen die nu onze aandacht vragen zijn medicijnresten in het water en de bodemdaling van veenweide gebieden als gevolg van dalende waterstanden. Ik ga ervoor zorgen dat u meer gaat horen van de waterschappen, en daarmee een helder inzicht krijgt in wat wij doen, waarom wij dat doen en wat dit kost.cookie protocol