> Bunschoten

EEMDIJK, SPAKENBURG EN ZEVENHUIZENMobiliteit:


De VVD zet zich in voor goed en vlot doorstromend verkeer, ook voor


Bunschoten. Op de provinciale weg N806 geldt een snelheid van 60km/h op het gedeelte buiten de bebouwde kom. Veel mensen rijden hier veel harder waardoor veel irritaties ontstaan en gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Een deel ligt op het grondgebied van Bunschoten en een ander deel op het grondgebied van Nijkerk. Naast de N806, N199 en de N414 wil de VVD goede en veilige fietspaden.Recreatie:


De VVD wil dat het zogenaamde ‘fonteinkruid’ in het water voor Bunschoten-Spakenburg wordt bestreden. Watersporters en vaartuigen vinden daarvan enorme hinder. Omdat het gebied een regionale recreatieve functie heeft is het van belang dat in de aanpak van het fonteinkruid regionaal en gezamenlijk wordt opgetrokken.Duurzaamheid:


Omwonenden ervaren veel overlast van stank die wordt veroorzaakt door de biogascentrale vlakbij woonwijken. De provincie is het bevoegd gezag en de vergunningverlener voor de biogascentrale. De VVD blijft er op aandringen dat de provincie alles in het werk stelt om deze stankoverlast aan te pakken. Duidelijke normen en frequente, strikte controle en handhaving is belangrijk.Cultureel erfgoed – Museumhaven Spakenburg


De Spakenburgse museumhaven heeft de grootste bottervloot van Nederland. Het is een van de mooiste en meest authentieke locaties in onze provincie. Dit varend erfgoed moeten we koesteren en behouden voor toekomstige generaties.

 

> Bekijk ook

cookie protocol