15. Camiel Beijer

Bilthoven

  1. Camiel heeft oog voor menselijke verhoudingen en maatschappelijke belangen. Met optimisme, een luisterend oor en door verbinding wil hij zich op een positieve wijze inzetten voor het aantrekkelijk houden van deze mooie plek in Nederland.

cookie protocol