> De Bilt

HOLLANDSCHE RADING, MAARTENSDIJK, BILTHOVEN, WESTBROEK, GROENEKANMobiliteit:


De Bilt wordt nu oneigenlijk gebruikt als parkeerplaats voor de stad Utrecht. Wij willen betere bewegwijzering naar P&R de Uithof en daar extra parkeerplaatsen zodat overlast beperkt wordt.


De Bilt wil rechtstreeks aangehaakt zijn op het regionale OV-systeem rondom de stad Utrecht en naar het Utrecht Science Park (USP). Dat kan op korte termijn door het versterken van de busverbinding De Bilt-USP. Op lange termijn willen we het doortrekken van de Uithoflijn naar De Bilt onderzoeken of het aanhaken van station Bilthoven op een nieuw regionale OV-systeem.

 

Nu is het doorgaande fietspad na station Bilthoven heel smal (Gezichtslaan) Wij willen dit verbreden en verder door trekken.Wonen:


Wij maken ons zorgen om het woongenot als start- en landingsbanen worden gedraaid op vliegveld Hilversum. Daarom moet de provincie Utrecht actief deelnemen in de Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum.Natuur:


De ecopassages bij de Utrechtseweg en de Biltse Rading moeten zo snel mogelijk gerealiseerd wordenDuurzaamheid:


Gemeente De Bilt wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat is een lastige opgave met veel oude (grote) woningen die lastig te verduurzamen zijn. Gelegen in de kuil van de Utrechtse Heuvelrug betekent dit dat windmolens hier geen optie zijn. In Utrecht Oost is in november 2018 gestart met de geothermie boring naar 4km (LEAN project). De afstand tussen De Bilt en Utrecht is klein genoeg om overbrugbaar te zijn voor een warmtenet. Aansluiten op het warmtenet in Utrecht Oost zou voor De Bilt een serieuze optie zijn. Geothermie is een bron die 24/7 warmte levert en is geen veranderlijke bron als wind of zon. 

> Bekijk ook

cookie protocol