26. Kees Lelivelt

Bilthoven

Kees Lelivelt heeft een bedrijfskundige- en technische achtergrond. Hij was raadslid en fractievoorzitter in gemeente De Bilt. Met de provincie Utrecht bevinden we ons nog steeds in één van de meest competitieve regio’s van Europa. Deze positie kan met nieuwe vestiging van bedrijven en instellingen een impuls geven aan onze lokale economie. Als mogelijkmaker heeft Kees zich ten doel gesteld om vanuit de provincie samen met gemeentes in te spelen op de toekomst om de ontwikkelingen te kunnen faciliteren en dat in elk geval vooral regionaal op te pakken. De regio kan zijn ambities en uitvoeringsagenda alleen uitvoeren in een goede samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. 


Met oog voor:

-Wonen & Demografie

-Economie

-Mobiliteit & Bereikbaarheid

-Duurzaamheid

 

Door antwoorden te zoeken en invulling te geven aan:

-Hoe gaan de gemeentes in de nabije toekomst de groei mogelijk maken?

-Hoe en waar kunnen we die instellingen en bedrijven een plek geven?

-Hoe gaan we om met huisvesting en wonen? 

-Bereikbaarheid en mobiliteit?

-Hoe gaan we zo duurzaam mogelijk alles ook voor elkaar krijgen

cookie protocol