> Mobiliteit


Elke dag kiezen we voor het gebruik van fiets, auto of openbaar vervoer. We gaan ermee naar werk, sport, school of op pad in je vrije tijd. Die keuzevrijheid vindt de VVD belangrijk en daarom vinden we dat de provincie moet zorgen voor een goede infrastructuur voor alle vormen van vervoer. Het laatste wat onze inwoners willen is lang in de file staan als ze op weg zijn naar hun werk, huis of afspraak. Wij willen dat reizigers in onze provincie snel, veilig en op tijd op de plek komen waar ze willen zijn.

 

Veiligheid en leefbaarheid

 

Een veilige leefomgeving op en rond wegen is erg belangrijk en gaat altijd boven andere doelstellingen. We zorgen daarom voor duidelijke inrichting van de weg en handhaving op die plekken waar het verkeer niet veilig is.

 

Zo regelen we veilige oversteekplaatsen, met extra aandacht voor de omgeving van scholen. Nieuwe wegen of aanpassingen aan wegen moeten passen in het landschap en veroorzaken niet meer herrie. Alleen als het echt moet, voor de veiligheid van de weggebruiker, verplaatsen we bomen langs provinciale wegen. Veiligheid kan bij woonkernen en in bijzondere landschappen aanleiding zijn om de toegestane snelheid op de weg te verlagen.

 

Wegen, nieuwe technieken en slimme mobiliteit

 

Gemeenten moeten uitstekend bereikbaar zijn via provinciale wegen. Voor auto’s, vrachtverkeer en bussen. Vlotte aansluitingen op rijkswegen maken de reis ook buiten de provincie aantrekkelijk. Daar zijn in de provincie Utrecht op sommige plekken nog stappen te maken. Samen met Rijkswaterstaat organiseren we dat Utrecht de draaischijf van Nederland blijft en dat ook regionaal en lokaal verkeer ongehinderd door kan rijden. Dat kan door verkeersstromen zoveel mogelijk te scheiden, door goede in- en uitvoegstroken op het rijkswegennet en door het slim kiezen van routes en reismomenten. De komende jaren doen Rijk en regio een miljardeninvestering in de ring Utrecht, de A27 en het knooppunt Hoevelaken (A1/A28). We willen een verkenning om de problemen op de A12 tussen Utrecht en Den Haag op te lossen. Deze investeringen moeten worden ondersteund door het inzetten van slimme technologie die mensen helpt het juiste vervoermiddel op het juiste moment te kiezen. Een proeftuin voor zelfrijdend (openbaar) vervoer biedt ook mogelijkheden. De omgeving van het Utrecht Science Park is daar een mooie testlocatie voor. Bij onderhoud en investering in de provinciale infrastructuur wil de VVD dat technologie van de toekomst wordt gebruikt. Want op een slimme manier omgaan met alle verschillende vervoersmogelijkheden zorgt voor betere bereikbaarheid.

 

Daarnaast investeren we in het provinciale wegennet: in het opknappen en verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen en in de in N233 tussen Rhenen en Veenendaal. Ook pakken we de N201 aan tussen Mijdrecht en Hilversum. Vooral de knelpunten bij Mijdrecht, de aansluiting op de A2 en bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal en de Vecht zorgen voor grote files, die de VVD wil aanpakken. In Amersfoort wordt door de gemeente de westelijke randweg aangelegd en we werken in goed overleg met Bunschoten en Amersfoort aan de ontsluiting van Vathorst (A1 afslag 12).Tenslotte werken we in diverse kernen aan de verbetering van de doorstroming, zoals in Woudenberg (N224/N226), Maarsbergen (spoorwegonderdoorgang), de Lopikerwaard (verbetering aansluiting N210 op de A2 bij Nieuwegein-Zuid) en op de Utrechtse Heuvelrug (N225, N226, N227 en aansluitingen op de A12).

 

Fietspaden

 

De fiets is, mede dankzij de opkomst van de (snelle) elektrische fiets een belangrijke schakel in woon- werkverkeer binnen de provincie. We zorgen daarom voor een goed netwerk van fietspaden waarop je veilig en snel door kunt fietsen. Dat doen we door goede bewegwijzering en waar nodig ongelijkvloerse kruisingen. Door provinciale regie op snelle fietsroutes zorgen we voor een verbetering van gemeentelijke fietspaden, verbeterde aansluitingen op reeds bestaande routes binnen gemeenten en aansluiting op de fietsnetwerken in omliggende provincies. Snelle elektrische fietsen, snorbrommers en scooters rijden gewoon op het fietspad en passen hun snelheid aan wanneer dat nodig is voor de verkeersveiligheid. Daar is soms verbreding van het fietspad voor nodig. Provinciale fietspaden zijn goed verlicht.

 

Openbaar Vervoer

 

In en rond onze provinciesteden verdient het Openbaar Vervoer (OV) bijzondere aandacht omdat goed OV helpt om de druk op onze autowegen te verminderen en om de mobiliteit van inwoners zonder auto te vergroten. Uitstekende bereikbaarheid van bedrijventerreinen - op de momenten dat werknemers en bezoekers daar behoefte aan hebben - is daarbij van essentieel belang. Het vergt een OV exploitant die flexibel om kan gaan met vervoersvraag- en aanbod en die snel kan inspringen om pieken op te vangen. We streven naar een goed netwerk van bussen en trams die onze woon- en werkgebieden met elkaar verbinden. Vooral op de momenten dat er veel vervoersbehoefte is in de spits zal het OV ingericht moeten zijn om onze inwoners binnen de provincie te verplaatsen of een goede overstap te bieden op een OV-knooppunt.

 

Bij onder meer aanbestedingen voor het OV in 2023 vraagt de VVD aandacht voor het kunnen meebewegen met de drukte op de weg en de steeds veranderende vraag van reizigers. Ook moet de vervoerder steeds flexibeler zijn om aansluiting te vinden op andere vervoersmiddelen (deelauto, leenfiets, taxi of zelfrijdend vervoer) voor het eerste of laatste stukje van de reis.

 

De ontsluiting van de woonkernen en werklocaties is essentieel voor het vestigingsklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven. We werken samen met het bedrijfsleven om banen bereikbaar te houden. Dit doen we door infrastructuur te verbeteren, dienstregelingen te optimaliseren en door in overleg met werkgevers werktijden en werkplekken slimmer aan te laten sluiten op de capaciteit van OV en weginfrastructuur. We stimuleren alternatieven voor de auto als de fiets en OV een goed alternatief zijn.

 

Rondom de stad Utrecht is een enorme stap vooruit (een zogenaamde ‘systeemsprong’) nodig om wonen, werken en mobiliteit te blijven faciliteren. Dat vraagt om extra OV rondom de stad met aansluitingen op bestaande en nieuwe knooppunten. Station Utrecht Centraal en het centrum van de stad worden ontlast doordat de knooppunten verbonden worden met elkaar alsook met nieuwe woon- en werklocaties. De reiziger krijgt er een comfortabelere en snellere route voor terug.

 

Het Utrecht Science Park heeft onze bijzondere aandacht. Per dag reizen er 70.000 bezoekers naar deze plek per auto, OV en fiets. Naast de Uithoflijn investeren we in directe verbindingen naar deze plek, bijvoorbeeld vanuit Woerden, Nieuwegein, Veenendaal en Amersfoort.

 

Naast zorg voor de aanwezige tram, trein en busverbindingen kijkt de VVD naar mogelijkheden om met minder kosten meer vervoer op maat te kunnen leveren. Aan de provinciegrenzen werken we beter samen met vervoerders buiten Utrecht. Het moet gemakkelijker worden om ook buiten of aan de rand van onze provincie met gemak over te stappen op andere aansluitingen. We streven naar meer en beter bereikbare op- en overstappunten op intercitynetwerken. P&R locaties moeten sterke knooppunten worden om over te stappen van auto naar trein en van trein naar bus of fiets. We vergroten P&R Breukelen, maken P&R Driebergen-Zeist af en kijken hoe we andere knooppunten verder kunnen verbeteren, zoals Veenendaal-De Klomp, Bunnik, Houten, Meerkerk, Stadshart Nieuwegein, Woerden, Maarssen, Bilthoven, Overvecht en Lunetten.

 

We overleggen met NS en ProRail over verbetering van de steeds drukker wordende intercity verbindingen, die via Utrecht lopen. Samen met Zuid-Holland kijken we of de lijn Utrecht-Leiden kan worden verbeterd.

 

Goederentransport en waterwegen

 

Er is een aantal logistieke knooppunten in onze provincie die om bijzondere aandacht vragen. Door afspraken te maken met de vervoerders kunnen we de bereikbaarheid van deze bedrijven optimaliseren. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om waterwegen en havens beter te benutten, om zo de drukke wegen te ontzien. We kijken hierbij specifiek naar Laagraven (Nieuwegein), Het Klooster (Nieuwegein), Lage Weide (Utrecht), Districenter De Hoef (bij Amersfoort) en een overslag bij het Amsterdam-Rijnkanaal (Wijk bij Duurstede).

> Bekijk andere thema's

cookie protocol