2. Peter van der Sterre

Nieuwerbrug

Het werkgebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een van de mooiste stukjes Nederland. Van boslandschap met heuvels tot laag gelegen veenlanden. Dit moeten we koesteren.

 

Ik ga voor waterschap dat:

➢ strak op de kosten let, zodat de lasten voor de inwoners en bedrijven zo min mogelijk stijgen
➢ voorbereid is op klimaatverandering in alle opzichten.
➢ ruimte laat voor maatschappelijke initiatieven

 

 

Peter is ondernemend en maatschappelijk betrokken. Een aantal jaren werkte hij op nationaal en Europees niveau in bij een belangenbehartigingsorganisatie. Naast zijn werk als operationeel directeur is bij Toezichthouder bij een Stichting voor Primair Onderwijs

cookie protocol