> Utrecht

De Meern, Haarzuilens en VleutenMobiliteit:


Voor de ontwikkeling van de stad is goede bereikbaarheid per OV en auto even belangrijk.


Niet al het busvervoer hoeft perse door het centrum, overstappen van regiolijnen aan de rand van de stad kan daarbij helpen. De groei van Utrecht vraagt om extra OV rondom de stad met aansluiting op bestaande knooppunten. De VVD wil verder aansturen op een tweede intercitystation bij Utrecht. Betere bewegwijzering van de fietspaden op doorgaande fietsroutes stimuleert recreatief fietsen en woon-werk verkeer.


De NRU zorgt voor betere doorstroming en wordt met respect voor de omgeving ingepast. Capaciteit vergroten op-en afrit de Meern zuid en een goede nieuwe afrit bij Harmelen kunnen helpen om de tunneldosering te verminderen. We vragen het rijk alles te doen om het verkeer in de tunnel te laten doorrijden.


Goede (auto) bereikbaarheid van het Utrecht Science Park is voor zieke mensen en bij calamiteiten van levensbelang. Samen met de gemeente werken we aan een versnelde uitvoering van knelpunten, dat helpt ook de 70.000 studenten en werknemers die er dagelijks naar toe reizen. De Uithoflijn rijdt ook in het weekend.Duurzaamheid:


De VVD wil diepe geothermie als toekomstperspectief voor het warmtenet en een gasloze verwarming.Wonen:


Rijnenburg moet snel bebouwd worden met woningen, daar is veel vraag naar. Eventuele energieopwek vindt plaats op de daken van die woningen. Door te bouwen nabij wegen en OV knooppunten en zo nieuwe woon- en werklocaties te ontwikkelen worden Utrecht Centraal en het centrum van de stad ontlast. We bouwen dus vooral op plekken die goed bereikbaar zijn per OV en/of auto.Recreatie:


De recreatiegebieden Haarzuilens en Maarseveense plassen zijn belangrijk voor de inwoners van Utrecht. De VVD wil de recreatie gebieden rondom de stad beter onderling verbinden door een goede fietsroute en versterking van het ringpark. We zijn voor een goede roeibaan voor onze topsporters (in spé).Economie:


Het verder ontwikkelen van Lage Weide als centrum voor distributie, maakindustrie en logistiek biedt kansen voor het MBO, niet alleen voor stages en werkgelegenheid, maar ook voor praktijkonderwijs.
> Bekijk ook

cookie protocol