> Woerden

Kanis, Zegveld, Kamerik en HarmelenEconomie:


De provincie zorgt voor voldoende uitbreiding van bedrijventerreinen voor de lokale werkgelegenheid.

Mobiliteit:


Woerden is trots op de zuidelijke randweg, het snelfietspad in de richting van Leidsche rijn en de wegverbetering rondom Harmelen/Montfoort (rotondes/fietspaden). Samen met de gemeente blijven we werken aan goede auto- en fietsbereikbaarheid.


Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt, met goede voorzieningen voor fietsers en handhaving bij knelpunten.


Voor Woerden is het intercity station een belangrijke basisvoorziening voor het OV netwerk, met name voor woon-werk verkeer.Wonen:


Binnenstedelijke ontwikkeling zoals bij het defensieterrein zorgt voor behoud van de landelijke omgeving.Duurzaamheid:


De VVD wil in Woerden geen proefboringen naar schaliegas.

> Bekijk ook

cookie protocol