> Woudenberg


Mobiliteit:


Doorstroming van verkeer moet stukken beter. Daarom moeten de Provincie en gemeente Woudenberg de komende periode voortvarend de plannen van een verbeterde rotonde N226-N224 uit gaan voeren. Ook moet onderzocht worden wat het effect is van een betere ontsluiting afritstructuur in het westen van de A12 (Meubin)


Zorg op Reinaarde moet goed ontsloten worden. De lijn 298 ontsluit de zorg op Heygraaf/Reynaerde.Wonen:


Afgelopen periode is de transitie van bedrijfsterreinen naar scholen en huizen ingezet. Komende periode moeten ruim 925 huizen gerealiseerd worden. Hierdoor blijft het dorp levendig. De provincie biedt ruimte door ook kleinschalige bouwplannen buiten de rode contour mogelijk te maken.Ruimtelijke ordening:


Het buitengebied van Woudenberg is mooi en moet voldoende ruimte voor agrariƫrs blijven bieden.

 

> Bekijk ook

cookie protocol